پوستر کنفرانس
>
.: اخبار

اولین جلسه کارگروه هماهنگی کنفرانس (پژوهش و فناوری وزارت نفت)

کارگروه تصمیم سازی برای پنلهای کنفرانس به ریاست آقای دکتر شاکری مدیرکل پژوهش و فناوری وزارت نفت
در ساختمان شماره 6 وزارت نفت برگزار شد.
بازگشت1395/09/17
نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني    
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !