این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

پوستر کنفرانس

>
.: اخبار

دریافت گواهینامه مقالات

کاربران محترم کنفرانسهای شش گانه ایتک
نظر به آنکه دبیرخانه کنفرانس قصد دارد اقدام به 5s دفتر بنماید بدینوسیله از کسانی که در کنفرانسهای گذشته ایتک مقاله ارائه کرده و به هر دلیل تاکنون موفق به دریافت گواهینامه خود نشده اند، دعوت می شود تا ضمن تماس قبلی و اطمینان از موجود بودن گواهینامه مربوطه پس از پرداخت هزینه تا انتهای فروردین ماه 1396 به دبیرخانه مراجعه نمایند.
از آنجا که تا نیمه بهار 96 دبیرخانه تمام وقت دایر نیست حتما قبل از مراجعه ضمن تماس قبلی از حضور مسئولین دبیرخانه مطمئن شوید.

کاربران محترم کنفرانسهای شش گانه ایتک
نظر به آنکه دبیرخانه کنفرانس قصد دارد اقدام به 5s دفتر بنماید بدینوسیله از کسانی که در کنفرانسهای گذشته ایتک مقاله ارائه کرده و به هر دلیل تاکنون موفق به دریافت گواهینامه خود نشده اند، دعوت می شود  تا ضمن تماس قبلی و اطمینان از موجود بودن گواهینامه مربوطه پس از  پرداخت هزینه تا انتهای فروردین ماه 1396 به دبیرخانه مراجعه نمایند.
از آنجا که تا نیمه بهار 96 دبیرخانه تمام وقت دایر نیست حتما قبل از مراجعه ضمن تماس قبلی از حضور مسئولین دبیرخانه مطمئن شوید.بازگشت1395/12/16
نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني    
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !