صفحه اصلی > محورهای همایش
.: محورهای همایش

ارتقاء بهره وری انرژی در صنایع نفت، گاز و پتروشی برای رسیدن به توسعه پایدار

نقش مصرف و تولید انرژی و تلاش های جهانی برای مبارزه با  تغییرات اقلیمی

حقوق معاملات نفت و گاز و انرژی های نو و رژیم حقوقی میادین مشترک

بهداشت و ایمنی محیط زیست در صنعت پتروشیمی، نفت و گاز 

تعیین قیمت خوراک برای صنایع پتروشیمی، نیروگاه ها و صنایع انرژی بر

سامانه های هوشمند انرژی (شهر هوشمند، شبکه هوشمند، خانه های هوشمند . . .)

استفاده از فناوری های نو برای بالابردن بهره وری در صنعت نفت

رویکردهای نوین در تولید فراورده های پتروشیمی

تغییرات اقلیم و نگهداشت انرژی

استفاده فناوری IT در نگهداشت انرژی

آینده مدیریت آب و انرژی

آینده انرژی هسته ای

استفاده از نانو فناوری در مهندسی انرژی

اقتصاد سبز و نگهداشت انرژی

آینده ی انرژیهای تجدید پذیر

نگهداشت انرژی در مهندسی نفت و پتروشیمی

اضافه برداشت و برداشت صیانتی از ذخایر هیدروکربوری

دیپلماسی و حقوق بین الملل انرژی

صنایع سنگین و بهره وری انرژی

مصرف انرژی در کشاورزی

صنعت، ساختمان و معماری سبز

رباتیک و نقش آن در نگهداشت انرژی