صفحه اصلی > مديريت كربن در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي
.: مديريت كربن در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي

 عنوان كارگاه:
مديريت كربن در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي

 

 اهداف كارگاه: 

معرفي روش هاي كاهش انتشار، راهكارهاي افزايش بهره ­وري اقتصادي، تشريح تكنولوژي­ هاي جديد در زمينه كربن، تبديل،  انتقال و ذخيره­ سازي دي­ اكسيد كربن

محتواي كارگاه

سرفصل

زير فصل

1-       معرفي ابعاد مديريت كربن در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي

2-      اصول محاسبه انتشار گازهاي گلخانه ­اي

3-     روش­ هاي جمع ­اوري و خالص ­سازي دي اكسيد كربن

4-       ذخيره ­سازي، انتقال  و مصارف دي ­اكسيد كربن

5-      تكنولوژي­ هاي نوين در جهت كاهش انتشار

6-      ارايه پروژه­ هاي عملياتي در سطح جهان

7-     معرفي حمايت­ هاي بين ­المللي در جهت حمايت­ هاي فني و مالي به منظور كاهش انتشار

8-     تجارت كربن و محدوديت­ هاي مربوط به ميزان انتشار در كشورهاي پيشرفته

3-1- تشريح اجمالي فرآيندها

3-2- شناسايي ظرفيت­ هاي توليد و مصرف دي­ اكسيد كربن در صنايع نفتي

2-1- فرار

2-2- احتراقي

2-3- تخليه­ اي

5-1- بازيافت انرژي

5-2- ارتقا تجهيزات

5-3-بهينه­ سازي فرآيندي

5-3- بازيافت گازهاي ارسالي به فلر

7-1- معرفي مكانيسم ­ها

8-1- قوانين و حوزه كاري مكانيسم ­ها

 

 

 

مدت كارگاه: 3 ساعت