این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

پوستر کنفرانس

صفحه اصلی > پکیجهای ارزیابی مدیران و شرکتها
.: پکیجهای ارزیابی مدیران و شرکتها

امسال با همکاری پژوهش و فناوری وزارت نفت، باشگاه نخبگان، بنیاد چهره های ماندگار، گروه متخصصین، اتحادیه شرکتهای دانش بنیان و دهها انجمن علمی و صنفی، کمیته داوری را تشکیل داده و با استفاده از متدولوژی مشخص مدیران مدبر و شرکتهای دانش بنیان، ارزنده و کارآمد را ارزیابی نموده و از دستاوردهای ارزنده ایشان قدردانی مینماید. برای اطلاع بیشتر از نحوه تقدیر و روش شرکت در این ارزیابی پکیجهای مربوطه را بررسی بفرمایید.